loading...

Công ty tư vấn thiết kế nhà có giám sát quá trình hoàn thiện nhà

 1. Louis Chu Tập Lái

  Biển Kiểm Soát:
  OFC-90929
  Đăng Ký Xe:
  07-07-2017
  Bài viết:
  11
  – Có nhiu trường hp nhà thu ch tp trung vào công vic ca mình mà không quan tâm, phi hp vi nhiu đơn v thi công hoàn thin khác (mnh ai ny làm phn vic ca mình) thì s rt vt v cho bn. Nên ngay t đu phi nêu rõ vn đ này và yêu cu công ty tư vấn thiết kế phi cam kết phi hp, chu trách nhim t chc, điu phi thi công đ vào giai đon hoàn thin cn đu ni k thut gia các bên cho chính xác, hn chế sai sót, chnh sa kéo dài gây lãng phí vt tư ca bn.
  – Giai đon hoàn thin luôn luôn có nhng rc ri vì có nhiu hng mc, nhiu công đon, nhiu t đi, nhiu nhà thu cn phi hp vi nhau thc hin. Vic phi hp không phi lúc nào cũng din ra suôn s, chc chn s có nhng trc trc nh ny sinh, nếu không khéo gii quyết phi hp thì d dn đến thi gian thi công kéo dài, vt tư b hng hóc, hng mc thi công sai lch cn chnh sa.
  Chính vì vy Louis vi vai trò là thu chính s đng ra t chc sp xếp, phi hp tt c các đơn v thi công liên quan thay cho bn. Louis s thay mt bn đ gii quyết hết tt c các s vic ln cn bng kinh nghim và chuyên môn ca mình đ cho bn không vt v. Trong quá trình thi công hoàn thin, trách nhim bo qun thành qu đã hoàn thành trước đó, trông gi, bo qun vt tư hoàn thin ca các bn luôn là trách nhim ca chúng tôi, nếu l có xy ra hng hóc hay mt cp, s dng sai chúng tôi cam kết sn sàng bi hoàn cho các bn.
  Trên đây là tng hp các kinh nghim trong quá trình đi thc hin dch v ca mình mà công ty thiết kế nhà đẹp Louis đúc kết ra được, chc chn các bn s gp phi dù ít dù nhiu nhng vn đ như va nêu trên.
  Nếu có bất cứ nhu cầu hoặc thắc mắc nào về việc thiết kế và xây dựng, hãy liên hệ ngay tới số hotline của Louis để có thể được tư vấn miễn phí và chi tiết nhất.
  HOTLINE: 0909.50.3838
  Đa ch: 70A Tô Hiến Thành, Phường 15, Qun 10, H Chí Minh